Kategorie

Fotoluminescencyjne oznakowania na statki morskie - znaki ochrony przeciwpożarowej

"Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku" - FA001
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku (nr FA001C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Plan ochrony przeciwpożarowej w pojemniku (nr FA001C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Syrena alarmu pożarowego" - FA002
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Syrena alarmu pożarowego (nr FA002C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Syrena alarmu pożarowego (nr FA002C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Dzwonek alarmu pożarowego" - FA003
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Dzwonek alarmu pożarowego (nr FA003C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dzwonek alarmu pożarowego (nr FA003C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Ręczny przycisk instalacji wykrywczej" - FA004
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Ręczny przycisk instalacji wykrywczej (nr FA004C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Ręczny przycisk instalacji wykrywczej (nr FA004C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą" - FA005
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą (nr FA005C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Rejon chroniony przez automatyczną instalację wykrywczą (nr FA005C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Rejon chroniony przez instalację CO2" - FA006
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Rejon chroniony przez instalację CO2 (nr FA006C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Rejon chroniony przez instalację CO2 (nr FA006C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Syrena instalacji CO2" - FA007
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Syrena instalacji CO2 (nr FA007C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Syrena instalacji CO2 (nr FA007C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2" - FA008
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2 (nr FA008C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji CO2 (nr FA008C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Bateria butli halonu 1301" - FA009
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Bateria butli halonu 1301 (nr FA009C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Bateria butli halonu 1301 (nr FA009C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Rejon chroniony przez instalację halonu 1301" - FA010
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Rejon chroniony przez instalację halonu 1301 (nr FA010C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Rejon chroniony przez instalację halonu 1301 (nr FA010C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Syrena halonowa" - FA011
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Syrena halonowa (nr FA011C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Syrena halonowa (nr FA011C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Instalacja pianowa" - FA012
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instalacja pianowa (nr FA012C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Instalacja pianowa (nr FA012C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Działko pianowe" - FA013
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Działko pianowe (nr FA013C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Działko pianowe (nr FA013C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Prądnica pianowa" - FA014
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Prądnica pianowa (nr FA014C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Prądnica pianowa (nr FA014C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Rejon chroniony przez instalację pianową" - FA015
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Rejon chroniony przez instalację pianową (nr FA015C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Rejon chroniony przez instalację pianową (nr FA015C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej pianowej" - FA016
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej pianowej (nr FA016C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Zawór odcinający na systemie instalacji gaśniczej pianowej (nr FA016C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji pianowej" - FA017
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji pianowej (nr FA017C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Stanowisko uruchamiania gaśniczej instalacji pianowej (nr FA017C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Zdalnie sterowane pompy pożarowe lub wyłączniki awaryjne" - FA018
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Zdalnie sterowane pompy pożarowe lub wyłączniki awaryjne (nr FA018C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Zdalnie sterowane pompy pożarowe lub wyłączniki awaryjne (nr FA018C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Pompa zęzowa" - FA019
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Pompa zęzowa (nr FA019C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Pompa zęzowa (nr FA019C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow
"Pompa zęzowa awaryjna - FA020
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Pompa zęzowa awaryjna (nr FA020C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Pompa zęzowa awaryjna (nr FA020C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,62 zł 7 dni Zamow