Kategorie

INSTRUKCJE PRZECIWPOŻAROWE

"Instrukcja ogólna przeciwpożarowa" - DB001
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa (nr DB001DNPN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 12,00 zł 7 dni Zamow
Instrukcja ogólna przeciwpożarowa (nr DB001DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"General fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska )" - DB002
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
General fire - protection instructions. Instrukcja ogólna przeciwpożarowa ( wersja angielska ) (nr DB002DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru" - DB003
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru (nr DB003DNPN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 12,00 zł 7 dni Zamow
Instrukcja postępowania w przypadku powstania pożaru (nr DB003DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych" - DB004
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. garaży i warsztatów samochodowych (nr DB004DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych" - DB005
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa w pomieszczeniach biurowych i pomocniczych (nr DB005DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych" - DB006
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa dla stacji paliw płynnych (nr DB006DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych" - DB007
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa dla magazynów i składów butli gazów technicznych (nr DB007DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych" - DB008
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych (nr DB008DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo" - DB009
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo (nr DB009DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi" - DB010
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów z materiałami pożarowo niebezpiecznymi (nr DB010DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem" - DB011
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowego zabezpieczenia magazynów nie zagrożonych wybuchem (nr DB011DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego" - DB012
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa dla pomieszczeń warsztatu mechanicznego (nr DB012DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni)" - DB013
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa dla lakierni (malarni) (nr DB013DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych" - DB014
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa dla obiektów handlowo-usługowych (nr DB014DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia" - DB015
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia (nr DB015DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników" - DB016
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja przeciwpożarowa - profilaktyka ppoż. dla wszystkich pracowników (nr DB016DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych" - DB017
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania na wypadek powst. pożaru lub innego zagrożenia dla budynków mieszk. wielorodzinnych (nr DB017DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych" - DB018
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania w razie zagrożeń chemicznych (nr DB018DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych" - DB019
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania w razie zagrożeń ekologicznych (nr DB019DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow
"Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego" - DB020
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Instrukcja postępowania podczas wypadku drogowego (nr DB020DNCN) -

Format - 24,5 X 35, Podłoże - płyta cienka PCV - 0,5 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 8,50 zł 7 dni Zamow