Kategorie

Fotoluminescencyjne techniczne środki przeciwpożarowe PN-97/N-01256/04, PN-EN 81-73, PN-EN 81-72

Znak "Droga pożarowa" - BB001
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Droga pożarowa (nr BB001BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Droga pożarowa (nr BB001ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Uruchamianie klap dymowych" - BB002
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Uruchamianie klap dymowych (nr BB002BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Uruchamianie klap dymowych (nr BB002ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego" - BB003
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Miejsce uruchamiania urządzenia gaśniczego (nr BB003ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego" - BB004
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Przyłącze półstałego urządzenia gaśniczego (nr BB004ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Kurek główny instalacji gazowej" - BB005
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Kurek główny instalacji gazowej (nr BB005ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Suchy pion" - BB006
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Suchy pion (nr BB006BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Suchy pion (nr BB006ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Przeciwpożarowy zbiornik wody" - BB007
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy zbiornik wody (nr BB007ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody" - BB008
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowe stanowisko czerpania wody (nr BB008ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Dźwig przeciwpożarowy" - BB009
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig przeciwpożarowy (nr BB009ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Otwieranie klap przeciwpożarowych" - BB010
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Otwieranie klap przeciwpożarowych (nr BB010ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo" - BB011
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w lewo (nr BB011ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Przeciwpożarowy wyłącznik prądu" - BB012
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,67 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (nr BB012ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 78,52 zł 7 dni Zamow
Znak "Hydrant zewnętrzny" - BB013
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Hydrant zewnętrzny (nr BB013D4PN) -

Format - 25 X 25, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,11 zł 7 dni Zamow
Hydrant zewnętrzny (nr BB013G1PN) -

Format - 50 X 50, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 55,26 zł 7 dni Zamow
Znak "Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo" - BB014
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 15,93 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Drzwi przeciwpożarowe. Zamykać! Kierunek drogi ewakuacyjnej w prawo (nr BB014ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Zawór hydrantowy" - BB015
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Zawór hydrantowy (nr BB015BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,65 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 23,47 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015ELPN) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 38,64 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015ELPS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 53,70 zł 7 dni Zamow
Zawór hydrantowy (nr BB015ELTS) -

Format - 35 X 51,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Nie używać dźwigu w przypadku pożaru" - BB020
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020BBFN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,95 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020BBPN) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020BBFS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 8,20 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020BBPS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 10,65 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020BBTS) -

Format - 10 X 14,8, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,73 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020CBFN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020CBPN) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 7,28 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020CBFS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 12,22 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020CBPS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 17,03 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020CBTS) -

Format - 15 X 22,2, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 20,10 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020DBFN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020DBPN) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 15,55 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020DBFS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020DBPS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB020DBTS) -

Format - 20 X 29,6, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 29,48 zł 7 dni Zamow
Znak "Nie używać dźwigu w przypadku pożaru" - BB021
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021B1FN) -

Format - 10 X 10, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,10 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021B1PN) -

Format - 10 X 10, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021B1FS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 3,70 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021B1PS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 4,43 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021B1TS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021C1FN) -

Format - 15 X 15, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021C1PN) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021C1FS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021C1PS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 9,10 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021C1TS) -

Format - 15 X 15, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021D1FN) -

Format - 20 X 20, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021D1PN) -

Format - 20 X 20, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021D1FS) -

Format - 20 X 20, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021D1PS) -

Format - 20 X 20, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Nie używać dźwigu w przypadku pożaru (nr BB021D1TS) -

Format - 20 X 20, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Znak "Dźwig dla straży pożarnej" - BB022
Nazwa, opis Opak. Cena netto Czas dost.
Znak Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022B1FN) -

Format - 10 X 10, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,43 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022B1PN) -

Format - 10 X 10, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022B1FS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022B1PS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - płyta sztywna PCV - 1 mm, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 5,76 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022B1TS) -

Format - 10 X 10, Podłoże - SYSTEM TD ®, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 51,19 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022A1FN) -

Format - 2 X 2, Podłoże - folia, Rodzaj - nieświecące

1 sztuka 1,24 zł 7 dni Zamow
Dźwig dla straży pożarnej (nr BB022A1FS) -

Format - 2 X 2, Podłoże - folia, Rodzaj - fotoluminescencyjny

1 sztuka 3,87 zł 7 dni Zamow